กรดโฟลิก ประโยชน์ 9 อย่าง ที่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์

กรดโฟลิก ประโยชน์ 9 อย่าง ที่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์

สารบัญเนื้อหา

กรดโฟลิก (Folic Acid) คือ วิตามินสังเคราะห์ที่มาจากโฟเลต (Folate) ซึ่งโฟเลตเป็นวิตามินจากผักและผลไม้จากธรรมชาติ แต่มีปริมาณที่น้อยมาก จึงจำเป็นต้องสังเคราะห์ออกมาเป็นอาหารเสริมกรดโฟลิก แต่ถึงแม้จะสังเคราะห์มาเป็นทั่วโลกก็ยืนยันแล้วว่าปลอดภัย และสามารเรียกกรดโฟลิกแทนโฟเลตได้

กรดโฟลิก ประโยชน์ 9 อย่าง ที่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสตรีมีครรภ์-H

กรดโฟลิก ประโยชน์ 9 อย่าง

ในกรดโฟลิก ประโยชน์ 9 อย่างต่อไปนี้ ต้องบอกก่อนว่า คนที่อายุ 19 ปีขึ้นไป ควรทานให้ได้อย่างน้อยๆ 400 ไมโครกรัมต่อวัน แต่ไม่ควรเกิน 1000 มคก.ต่อวัน (ปริมาณที่แนะนำแตกต่างไปในแต่ช่วงอายุ) ถ้าทานกรดโฟลิก ให้ได้ตามปริมาณที่แนะนำกรดโฟลิกจะมีประโยชน์ต่อร่างกายในหลายๆด้าน

แต่ถ้าทานกรดโฟลิกมากเกินไป ข้อดีก็อาจเปลี่ยนเป็นข้อเสีย ร้ายแรงสุดถึงขั้นเป็นมะเร็งเลยก็ว่าได้
ควรทานอาหารเสริมที่มีกรดโฟลิก ร่วมกับอาหารปกติที่มีโฟเลตจากธรรมชาติ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
เช่น แบ่งทานอะโวคาโด 1 ลูกต่อวัน (อะโวคาโด 1 ลูก 201 กรัม มีโฟเลต 163 ไมโครกรัม) ร่วมกับอาหารเสริมที่มีกรดโฟลิก 200-400 กรัมต่อวัน
นับเป็นการทานกรดโฟลิก 563 ไมโครกรัม DFE ต่อวัน อาจจะเสริมถั่ว ผักใบเขียว หรือผลไม้ เพื่อให้ได้ปริมาณโฟเลตจากธรรมชาติมากกว่ากรดโฟลิกสังเคราะห์ เพื่อให้ได้สารอาหารจากธรรมชาติอื่นๆนอกจากโฟเลต อย่างเดียว เพื่อสุขภาพในหลายๆด้าน

กรดโฟลิก ประโยชน์อยางที่ 1.รักษาภาวะขาดโฟเลต

1.รักษาภาวะขาดโฟเลต

โฟเลตเป็นวิตามินบี 9 จากธรรมชาติเช่น ผักใบเขียว ถั่ว และอะโวคาโด เป็นต้น แต่ กรดโฟลิกสังเคราะห์มาจากโฟเลตอีกที
การขาดโฟเลตอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะการพัฒนาการของร่างกาย ตั้งในทารกในครรภ์ไปจนถึงวัยกำลังเจริญเติบโต การขาดโฟเลตที่เห็นได้ชัดคือ

 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • เหนื่อยง่าย
 • เป็นร้อนในง่าย
 • ลิ้นแดง

การขาดโฟเลตมักจะขาดได้จากหลายสาเหตุ เนื่องจาก โฟเลตจากอาหารที่ทานนั้นมีน้อย และ อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆร่วมด้วย ทำให้การทานอาหารเสริมกรดโฟลิกเป็นตัวเลือกในการรักษาภาวะขาดโฟเลต การขาดโฟเลตอาจเกิดจากสาเหตุเหล่านี้
ทานผักไม่มากพอ ทำให้ขาดโฟเลตจากธรรมชาติ

 • การผ่าตัด
 • โรคประจำตัว
 • กรดในกระเพราะอาหารต่ำ
 • ยาที่มีผลต่อการดูดซึมโฟเลต เช่น ซัลฟาซาลาซีน (ยาลดการอักเสบ)
 • ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป
 • ตั้งครรภ์
 • โรคหิตจาง
 • มีปัญหาเกี่ยวกับไต
กรดโฟลิก ประโยชน์อยางที่ 2.ลดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์

2.ลดภาวะแทรกซ้อนขณะการตั้งครรภ์

นี้กรดโฟลิกมีส่วนช่วยป้องกันปัญหาทางพัฒนาการของทารกในครรภ์ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาทางจิตใจ รวมถึงออทิสติกที่จะเกิดกับทารกได้อีกด้วย เนื่องจากกรดโฟลิกจำเป็นต่อการสร้างเซลล์และ DNA ใหม่
แต่ข่าวร้ายคือ การทานกรดโฟลิกที่มากเกินไป อาจส่งผลตรงกันข้าม ทำให้การพัฒนาสมองของเด็กช้าลง และเพิ่มโอกาสเป็นออทิสติกได้ ปริมาณที่แนะนำอยู่ที่ 500-600 มคก. (รวมทั้งจากอาหารเสริมกรดโฟลิก และ โฟเลตจากธรรมชาติ)

กรดโฟลิก ประโยชน์อยางที่ 3.ดีต่อทั้งคนท้องและทารกในครรภ์

3.ดีต่อทั้งคนท้องและทารกในครรภ์

การได้รับโฟเลตหรือกรดโฟลิกนั้นจำเป็นอย่างมากในขณะที่ตั้งครรภ์ เพราะกรดโฟลิกมีส่วนช่วยสร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่ ใช้ผลิต DNA ที่สำคัญในการเจริญเติบโตของเด็กในครรภ์
การทานทั้งกรดโฟลิกจากอาหารเสริมและโฟเลตจากอาหารปกติก่อนและระหว่างตั้งครรภ์มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดต่อทารกในครรภ์ได้
มีการศึกษาที่พบว่าการทานอาหารเสริมที่มีกรดโฟลิก ทั้งก่อนและขณะตั้งครรภ์ สามารถช่วยลดความเสี่ยงของความผิดปกติของทารกในครรภ์ได้
นอกจากนี้โฟเลตยังจำเป็นต่อคุณแม่ที่อุ้มท้องอยู่ เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงของภาวะครรภ์เป็นพิษ คลอดก่อนกำหนด และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆที่จะเกิดขณะตั้งครรภ์อีกด้วย

กรดโฟลิก ประโยชน์อยางที่ 4.บำรงุสุขภาพสมอง

4.บำรุงสุขภาพสมอง

มีการศึกษาผู้ใหญ่ 180 คน ที่มีความบกพร่องทางปัญญา โดยการให้ทานกรดโฟลิก 400 ไมโครกรัม ต่อวันเป็นเวลา 2 ปี (กรดโฟลิก+โฟเลต 400 ไมโคกรัม คือปริมาณที่แนะนำต่อวันสำหรับคนที่อายุ 19 ปีขึ้นไป)
ผลของการศึกษาพบว่าการทำงานของสมองมีการปรับปรุง และระดับโปรตีนเลือดที่เกี่ยวข้องกับอัลไซเมอร์มีระดับที่ลดลง
การทานโฟเลตและกรดโฟลิกให้เพียงพอต่อวัน มีส่วนเชื่อมโยงกับสุขภาพจิตและปัญหาต่างๆทางสมอง และอาจทำให้โรคทางสมองดีขึ้นได้
แต่ในทางกลับกัน ถ้าได้รับในปริมาณที่น้อยเกินไป อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาทางจิตใจ และถ้าได้รับเยอะเกินไป อาจส่งเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ รวมถึงมะเร็ง

กรดโฟลิก ประโยชน์อยางที่ 5.ดีต่อสุขภาพจิต

5.ดีต่อสุขภาพจิต

โฟเลตหรือกรดโฟลิก มีส่วนในการผลิตสารเคมีในสมองโดยตรง การได้รับโฟเลตน้อยเกินไป อาจทำให้เกิดภาวะทางจิตและสมอง เช่น ซึมเศร้า เป็นต้น และมีเคสตัวอย่างที่พบว่าคนที่เป็นภาวะซึ้มเศร้าจะมีปริมาณโฟเลตในเลือดต่ำกว่าคนทั่วๆไปอีกด้วย
มีการศึกษาที่พบว่า การทานอาหารเสริมที่มีกรดโฟลิกและอาหารที่มีโฟเลตอาจมีส่วนช่วยลดภาวะที่อาจเกิดทางจิตได้
นอกจากนี้การทานอาหารเสริมกรดโฟลิกร่วมกับยาต้านซึมเศร้า อาจช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้มากกว่าการใช้เพียงยา
และยังมีการศึกษาอีกกว่า 7 รายการที่แสดงให้เห็นว่า การใช้อาหารเสริมที่มีกรดโฟลิกร่วมกับยารักษาอาการทางจิต ช่วยทำให้ผู้ที่เป็นจิตเวช มีอาการดีขึ้นมากกว่าการทานยาเพียงอย่างเดียว

กรดโฟลิก ประโยชน์อยางที่ 6.ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับหัวใจ

6.ลดความเสี่ยงเกี่ยวกับหัวใจ

มีการศึกษากรดโฟลิกกับสุขภาพหัวใจกว่า 30 ราย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 80,000 คน พบว่า การทานอาหารเสริมที่มีกรดโฟลิก มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดกับหัวใจโดยรวมได้ถึง 4% และยังลดความเสี่ยงเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองถึง 10%
นอกจากนี้การทานอาหารเสริมที่มีกรดโฟลิกร่วมกับยาลดความดัน อาจทำให้ความดันได้มากกว่าการทานยาเพียงอย่างเดียวอีกด้วย
ที่กรดโฟลิกสามารถบำรุงหัวใจได้นั้น เพราะว่า โฟเลต หรือ กรดโฟลิก ช่วยสลายกรดอะมิโนที่ชื่อว่า โฮโมซิสเทอีน (Homocysteine) ที่เป็นกรดอะมิโนที่เพิ่มความเสี่ยงของถาวะไขมันในเลือดสูงนั่นเอง

กรดโฟลิก ประโยชน์อยางที่ 7.อาจรักษาเบาหวาน

7.อาจรักษาเบาหวาน

มีการศึกษาทางคลินิกที่พบว่า คนที่เป็นเบาหวานเมื่อมีการทานอาหารเสริมที่มีกรดโฟลิกอาจช่วยปรับปรุงระดับน้ำตาลในเลือดและลดการดื้ออินซูลินได้
และเมื่อมีการทานอาหารเสริมกรดโฟลิกมากกว่าหรือเท่ากับ 5 มก.ต่อวัน ยิ่งทำให้การปรับปรุงระดับน้ำตาลในเลือดมีผลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่ HbA1c กลับไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
และยังมีผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นอีกว่าอาหารเสริมที่มีกรดโฟลิก ทำให้การดื้ออินซูลินในผู้หญิง ลดลงมากกว่าผู้ชาย
แต่การศึกษานี้ จำเป็นต้องศึกษาอีกมาก เนื่องจากมีการใช้อาการเสริมกรดโฟลิกสูงถึง 5 มก.ต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่าปริมาณที่แนะนำเป็นอย่างมาก ปริมาณกรดโฟลิกและโฟลเตรวมกันสูงสุดที่แนะนำอยู่ที่ 1,000 ไมโครกรัม หรือ 1 มิลลิกรัม ต่อวัน การได้รับมากกว่านี้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆต่อร่างกายได้

กรดโฟลิก ประโยชน์อยางที่ 8.อาจลดการอักเสบ

8.อาจลดการอักเสบ

มีการศึกษากรดโฟลิก ประโยชน์เกี่ยวกับการลดการอักเสบของร่างกายพบว่า กรดโฟลิกช่วยลดความเข้มข้นของโปรตีน CRP อย่างมีนัยสำคัญ
โดยโปรตีน CRP นี้ เป็นโปรตีนที่ร่างจะสร้างขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการอักเสบในร่างกาย
แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ ไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและสาเหตุการอักเสบอื่นๆ จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อหาผลลัพธ์ที่แท้จริงต่อไป

กรดโฟลิก ประโยชน์อยางที่ 9.อาจลดความเสี่ยงเกี่ยวกับไต

9.อาจลดความเสี่ยงเกี่ยวกับไต

มีการศึกษาที่บ่งบอกว่า การบริโภคโฟเลตหรือกรดโฟลิกในปริมาณที่สูง มีความสัมพันธ์กับการทำงานของไต เพราะกรดโฟลิกอาจมีส่วนช่วยลดระดับ กรดอะมิโนที่ชื่อว่า โฮโมซิสเทอีน (Homocysteine) ที่เป็นตัวทำให้เกิดปัญหากับหัวใจและไต
85% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไต มักมีกรดอะมิโนที่ชื่อว่า โฮโมซิสเทอีน (Homocysteine)ในเลือดมากเกินไป การทานกรดโฟลิกอาจมีส่วนช่วยลดระดับกรดอะมิโน โฮโมซิสเทอีน นี้ได้ ทำให้ความเสี่ยงเกี่ยวกับไตลดลง

สรุป

กรดโฟลิก ประโยชน์ 9 อย่าง ที่กล่าวมาทั้งหมดจะเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อทาน 400-1000 มคก. ถ้ายุ 19 ปีขึ้นไป แต่ถ้าอายุน้อยกว่านี้ หรือสตรีมีครรภ์/ให้นมบุตร ต้องดูตารางแนะนำหรือตามที่แพทย์แนะนำอีกที
ไม่ควรหาอาหารเสริมกรดโฟลิกมาทานเองโดยไม่ศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน เพราะการทานกรดโฟลิกมากเกินไป ประโยชน์ 9 อย่างที่กล่าวมาอาจส่งผลตรงกันข้ามและร้ายแรงสุด อาจทำให้ความเสี่ยงของมะเร็งเพิ่มขึ้นได้
ควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ แล้วค่อยเสริม อาหารเสริมกรดโฟลิกในส่วนที่ขาด แทนการทานอาหารเสริมที่มีกรดโฟลิกในปริมาณสูงและทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน ด้วยความปราถนาดีจาก โปรทริว่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และนำมันอะโวคาโดสกัดเย็น 5 ชนิด

คอมเมนต์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความใกล้เคียง

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ