น้ำมันงาดำ งานวิจัย สารสกัดจากงาดำสายพันธุ์พิเศษ

น้ำมันงาดำ งานวิจัย สายสกัดจากงาดำสายพันธุ์พิเศษ

สารบัญเนื้อหา

Black Seeds (แบล็คซีดส์) จากแบรนด์ Protriva ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลการวิจัยและพัฒนา Black Seeds อุดมไปด้วยสารสำคัญของงาดำ ที่มีคุณสมบัติในการดูแลสุขภาพ และการดูแลกระดูกและข้อ

มาตรฐาน น้ำมันงาดำ สายสกัดจากงาดำสายพันธุ์พิเศษ
 • มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
 • มีความปลอดภัยของผู้บริโภค
 • มีมาตรฐานในการผลิต และการจัดจำหน่าย
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (เลขที่ อย.10-1-01949-5-0321)
 • ควบคุมกรรมวิธีการผลิตด้วยระบบ GMP PIC/S CERTIFIED

น้ำมันงาดำ งานวิจัย สายสกัดจากงาดำสายพันธุ์พิเศษ

อุดมด้วยคุณสมบัติมากมายจาก งาดำ สายพันธุ์พิเศษ พิสูจน์แล้วด้วยงานวิจัยในระดับเซลล์ จากห้องทดสอบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและพัฒนานวัตกรรมด้วยเซลล์

 • ปลอดภัย ไม่เป็นพิษ จากการทดสอบโดยวิธี MTT assay
 • ช่วยกระตุ้นในการสร้างเซลล์กระดูกอ่อน จากการทดสอบโดยวิธี Chondrogenic assay
 • สามารถรับประทานต่อเนื่องได้ ไม่ตกค้างในตับ ในไต จากการทดสอบโดยวิธี MTT assay และ DCF assay
ผลงานวิจัย น้ำมันงาดำ สายสกัดจากงาดำสายพันธุ์พิเศษ

Protriva Black Seeds ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีงานวิจัย ผู้บริโภคจะได้รับสารสำคัญของงาดำในปริมาณที่เพียงพอ และเกิดคุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

Black Seeds (แบล็คซีดส์) จากแบรนด์ Protriva ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลการวิจัยและพัฒนา Black Seeds อุดมไปด้วยสารสำคัญของงาดำ ที่มีคุณสมบัติในการดูแลสุขภาพ และการดูแลกระดูกและข้อ

มาตรฐาน น้ำมันงาดำ สายสกัดจากงาดำสายพันธุ์พิเศษ
 • มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
 • มีความปลอดภัยของผู้บริโภค
 • มีมาตรฐานในการผลิต และการจัดจำหน่าย
 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (เลขที่ อย.10-1-01949-5-0321)
 • ควบคุมกรรมวิธีการผลิตด้วยระบบ GMP PIC/S CERTIFIED

น้ำมันงาดำ งานวิจัย สายสกัดจากงาดำสายพันธุ์พิเศษ

อุดมด้วยคุณสมบัติมากมายจาก งาดำ สายพันธุ์พิเศษ พิสูจน์แล้วด้วยงานวิจัยในระดับเซลล์ จากห้องทดสอบห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและพัฒนานวัตกรรมด้วยเซลล์

 • ปลอดภัย ไม่เป็นพิษ จากการทดสอบโดยวิธี MTT assay
 • ช่วยกระตุ้นในการสร้างเซลล์กระดูกอ่อน จากการทดสอบโดยวิธี Chondrogenic assay
 • สามารถรับประทานต่อเนื่องได้ ไม่ตกค้างในตับ ในไต จากการทดสอบโดยวิธี MTT assay และ DCF assay
ผลงานวิจัย น้ำมันงาดำ สายสกัดจากงาดำสายพันธุ์พิเศษ