คอลลาเจน คืออะไร ทำไมคือสำคัญกับร่างกาย

คอลลาเจน คืออะไร ทำไมคือสำคัญกับร่างกาย

สารบัญเนื้อหา

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป การสังเคราะห์คอลลาเจนจะลดลง จนไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ดังนั้นทางเดียวที่จะช่วยให้ร่างกายได้รับคอลลาเจนให้เพียงพอต่อร่างกาย คือ การรับประทานคอลลาเจน ซึ่งในอาหารทั่วไปมีคอลลาเจนอยู่น้อยมากๆ จึงอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย การรับประทานคอลลาเจนสกัดเข้มข้นจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีกว่าที่จะช่วยให้ร่างกายได้รับปริมาณคอลลาเจนอย่างเพียงพอ โดยทั่วไปเราควรได้รับคอลลาเจนในปริมาณ 40 มิลลิกรัมต่อวัน เพื่อการฟื้นฟูร่างกายอย่างเห็นผล

คอลลาเจน คืออะไร

คอลลาเจน คืออะไร ทำไมคือสำคัญกับร่างกาย

คอลลาเจน คืออะไร คอลลาเจน เป็นโปรตีนที่มีความสำคัญต่อส่วนต่างๆในร่างกาย เนื่องจากเป็นส่วนประกอบสำคัญในโครงสร้างของผิวหนัง เส้นผม กระดูกและข้อต่อต่างๆ คอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองได้ และได้รับจากอาหารหล