โรคหัวใจเกิดจากอะไร? ภัยร้ายที่ไม่เลือกวัย อันตรายถึงชีวิต

โรคหัวใจเกิดจากอะไร? ภัยร้ายที่ไม่เลือกวัย อันตรายถึงชีวิต

สารบัญเนื้อหา

โรคหัวใจเกิดจากอะไร? ภัยร้ายที่ไม่เลือกวัย อันตรายถึงชีวิต

รู้หรือไม่โรคหัวใจเกิดจากอะไร โรคหัวใจเป็นโรคที่ทุกคนรูจักชื่อกันอยู่แล้วเพราะเป็นโรคร้ายแรงที่ทำลายหัวใจโดยตรง จึงทำให้มีความเสี่ยงในชีวิตหนักกว่าโรคอื่น หากไม่รักษาหรือชะล่าใจอาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียว ซึ่งในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงเพิ่มากขึ้นจนกลายเป็นโรคร้ายสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก แม้แต่หนุ่มสาววัยทำงานก็ยังมีสิทธิ์เสี่ยงที่จะเป็นได้

โรคหัวใจคืออะไร

โรคหัวใจคือโรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของหัวใจโดยตรง ซึ่งมาจากหลายปัจจัยและสามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้หลายโรค เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ โรคติดเชื้อบริเวณหัวใจ และโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น จากสถิติในปัจจุบันขององค์กร WHO ได้เปิดเผยออกมาว่า โรคหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโรค มีผู้ป่วยโรคหัวใจทั่วโลกกว่า 400 ล้านคน เสียชีวิตทั้งสิ้น 18 ล้านคน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของสาเหตุการเสียชีวิตในโลกเลยทีเดียว

โรคหัวใจเกิดจากอะไร ภัยร้ายที่ไม่เลือกวัย อันตรายถึงชีวิต