7 อาหาร ที่ มี คอเลสเตอรอล สูง แต่ดีต่อร่างกาย

7 อาหาร ที่ มี คอเลสเตอรอล สูง แต่ดีต่อร่างกาย

สารบัญเนื้อหา

คอเลสเตอรอล มีทั้ง ดี (HDL) และ ไม่ดี (LDL)

คอเลสเตอรอล หรือ ไขมัน นั้นมีทั้ง ไขมันดี (HDL) และไขมันไม่ดี (LDL) ซึ่งถ้าปริโภคไขมันไม่ดีเกินกว่าร่างกายนำไปใช้งาน เจ้าตัวไขมันไม่ดี (LDL) จะรวมกับสารอื่นๆในเลือด และกลายเป็นคราบจุลินทรีย์ที่เกาะตามหลอดเลือด ซึ่งจะสะสมไปเรื่อ