น้ำมันกระเทียม (Garlic Oil) ยาดีที่มีการใช้มากว่า 3,000 ปี !

น้ำมันกระเทียม (Garlic Oil) ยาดีที่มีการใช้มากว่า 3,000 ปี !

สารบัญเนื้อหา

น้ำมันกระเทียม (Garlic Oil) ยาดีที่มีการใช้มากว่า 3,000 ปี !

กระเทียมเป็นพืชที่ถูกใช้เป็นยาใน “การแพทย์ทางเลือก” มาราวๆ 3,000 ปี ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อารยธรรม จีน อียิปต์ บาบิโลนและโรมัน เนื่องจากมีการค้นพบว่าการกินกระเทียมสดสามารถรักษาโรคต่างๆได้หลายชนิดมาก จนกระทั่งในปัจจุบันมีการค้นพบว่ากระเทียมมีสารสำคัญมากมายหลายชนิดที่สามารถบำรุงร่างกายได้และเด่นในเรื่องการ “บำรุงหัวใจ” และเด่นในเรื่องของการ “ลดความดันโลหิต” นั่นเอง

อัลลิซีน (Allicin) ตัวช่วยหัวใจและความดัน

อัลลิซีน (Allicin) ตัวช่วยหัวใจและความดัน

ในกระเทียมมีสารสำคัญชื่อว่า อัลลิซิน จากหลากหายการวิจัยพบว่าสารตัวนี้สามารถช่วย “บำรุงหัวใจ” สามารถลดการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน ช่วยการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้น มีส่วนช่วยในการปรับสมดุลคอเลสเตอรลและอีกอย่างที่โดดเด่นคือการ “ปรับระดับความโลหิต” ให้ปกติ 

โดยสารอัลลิซินเกิดจาการรวมตัวกันของ สารอัลลิซิน และ เอนไซม์ อัลลิเนส (Alliness) ซึ่งรวมตัวกันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดการ ทุบ ตี  บด เคี้ยว จนทำให้เซลล์กระเทียมแตกตัว สารนี้จะได้จากการกินสดๆเท่านั้น เพราะจะสลายไปหากนำไปผ่านความร้อนและการประกอบอาหาร ซึ่งกระเทียมสดนั้นมีกลิ่นที่แรงมาก ทำให้การกินกระเทียมสดเพื่อบำรุงร่างกายนั้นกลายเป็นเรื่องยากเกินไป จนทำให้ น้ำมัน กระเทียม กลายมาเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพ 

น้ำมันกระเทียม (Garlic Oil)

น้ำมัน กระเทียม (Garlic Oil) 

ได้มาจากการสกัดน้ำมันออกมาจากกระเทียมด้วยวิธี สกัดเย็น (Cold Pressed) จนออกมาเป็นสุดยอดน้ำมันที่มี “สารอัลลิซินเข้มข้น” ไม่ผ่านความร้อน ทำให้อัลลิซินไม่สลายตัวไป จึงทำให้คุณประโยชน์ต่างๆของกระเทียมคงอยู่อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังดูดซึมเข้าร่างกายได้รวดเร็วเพราะสามารถดูดซึมที่ลำไส้เล็กได้เลย เหมาะในการทานเพื่อบำรุงสำหรับผู้มีอาการเลือดหนืดข้น คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง

งานวิจัยรับรองคุณประโยชน์ของน้ำมันกระเทียม

คุณประโยชน์โดยรวมของ กระเทียม

Role of garlic in various diseases: An Overview

จากการศึกษาคุณประโยชน์โดยรวมของ กระเทียม พบว่ามีความสามารถในการต้านโรคความดันโลหิตสูง โดยสามารถลดระดับความดันโลหิตได้ถึง 5 – 7% รวมไปถึงยังสามารถลดคอเลสเตอรอลรวมของร่างกายและปรับความสมดุลของไขมันเลวและไขมันดีได้อีกด้วย 

อาหารเสริมที่ทำมาจากระเทียม

Garlic Lowers Blood Pressure in Hypertensive Individuals, Regulates Serum Cholesterol, and Stimulates Immunity

จากงานวิจัยฉบับนี้ได้สรุปไว้ว่า อาหารเสริมที่ทำมาจากระเทียมมีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันสูง สามารถช่วยปรับสมดุลคอเลสเตอรอลและยังสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

fic.ifrpd.ku.ac.th

amprohealth.com

www.researchgate.net

academic.oup.com

อ่านบทความสาระของเราต่อได้ ที่นี่ เลย

น้ำมันกระเทียม (Garlic Oil) ยาดีที่มีการใช้มากว่า 3,000 ปี !

กระเทียมเป็นพืชที่ถูกใช้เป็นยาใน “การแพทย์ทางเลือก” มาราวๆ 3,000 ปี ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อารยธรรม จีน อียิปต์ บาบิโลนและโรมัน เนื่องจากมีการค้นพบว่าการกินกระเทียมสดสามารถรักษาโรคต่างๆได้หลายชนิดมาก จนกระทั่งในปัจจุบันมีการค้นพบว่ากระเทียมมีสารสำคัญมากมายหลายชนิดที่สามารถบำรุงร่างกายได้และเด่นในเรื่องการ “บำรุงหัวใจ” และเด่นในเรื่องของการ “ลดความดันโลหิต” นั่นเอง

อัลลิซีน (Allicin) ตัวช่วยหัวใจและความดัน

อัลลิซีน (Allicin) ตัวช่วยหัวใจและความดัน

ในกระเทียมมีสารสำคัญชื่อว่า อัลลิซิน จากหลากหายการวิจัยพบว่าสารตัวนี้สามารถช่วย “บำรุงหัวใจ” สามารถลดการเกิดลิ่มเลือดอุดตัน ช่วยการไหลเวียนของเลือดให้ดีขึ้น มีส่วนช่วยในการปรับสมดุลคอเลสเตอรลและอีกอย่างที่โดดเด่นคือการ “ปรับระดับความโลหิต” ให้ปกติ 

โดยสารอัลลิซินเกิดจาการรวมตัวกันของ สารอัลลิซิน และ เอนไซม์ อัลลิเนส (Alliness) ซึ่งรวมตัวกันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดการ ทุบ ตี  บด เคี้ยว จนทำให้เซลล์กระเทียมแตกตัว สารนี้จะได้จากการกินสดๆเท่านั้น เพราะจะสลายไปหากนำไปผ่านความร้อนและการประกอบอาหาร ซึ่งกระเทียมสดนั้นมีกลิ่นที่แรงมาก ทำให้การกินกระเทียมสดเพื่อบำรุงร่างกายนั้นกลายเป็นเรื่องยากเกินไป จนทำให้ น้ำมัน กระเทียม กลายมาเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพ 

น้ำมันกระเทียม (Garlic Oil)

น้ำมัน กระเทียม (Garlic Oil) 

ได้มาจากการสกัดน้ำมันออกมาจากกระเทียมด้วยวิธี สกัดเย็น (Cold Pressed) จนออกมาเป็นสุดยอดน้ำมันที่มี “สารอัลลิซินเข้มข้น” ไม่ผ่านความร้อน ทำให้อัลลิซินไม่สลายตัวไป จึงทำให้คุณประโยชน์ต่างๆของกระเทียมคงอยู่อย่างครบถ้วน อีกทั้งยังดูดซึมเข้าร่างกายได้รวดเร็วเพราะสามารถดูดซึมที่ลำไส้เล็กได้เลย เหมาะในการทานเพื่อบำรุงสำหรับผู้มีอาการเลือดหนืดข้น คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง

งานวิจัยรับรองคุณประโยชน์ของน้ำมันกระเทียม

คุณประโยชน์โดยรวมของ กระเทียม

Role of garlic in various diseases: An Overview

จากการศึกษาคุณประโยชน์โดยรวมของ กระเทียม พบว่ามีความสามารถในการต้านโรคความดันโลหิตสูง โดยสามารถลดระดับความดันโลหิตได้ถึง 5 – 7% รวมไปถึงยังสามารถลดคอเลสเตอรอลรวมของร่างกายและปรับความสมดุลของไขมันเลวและไขมันดีได้อีกด้วย 

อาหารเสริมที่ทำมาจากระเทียม

Garlic Lowers Blood Pressure in Hypertensive Individuals, Regulates Serum Cholesterol, and Stimulates Immunity

จากงานวิจัยฉบับนี้ได้สรุปไว้ว่า อาหารเสริมที่ทำมาจากระเทียมมีส่วนช่วยอย่างมากในการปรับระดับความดันโลหิตในผู้ป่วยความดันสูง สามารถช่วยปรับสมดุลคอเลสเตอรอลและยังสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายได้อีกด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

fic.ifrpd.ku.ac.th

amprohealth.com

www.researchgate.net

academic.oup.com

อ่านบทความสาระของเราต่อได้ ที่นี่ เลย

คอมเมนต์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความใกล้เคียง

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ