น้ำมันกระเทียม (Garlic Oil) ยาดีที่มีการใช้มากว่า 3,000 ปี !

น้ำมันกระเทียม (Garlic Oil) ยาดีที่มีการใช้มากว่า 3,000 ปี !

สารบัญเนื้อหา

น้ำมันกระเทียม (Garlic Oil) ยาดีที่มีการใช้มากว่า 3,000 ปี !

กระเทียมเป็นพืชที่ถูกใช้เป็นยาใน “การแพทย์ทางเลือก” มาราวๆ 3,000 ปี ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายตั้งแต่อารยธรรม จีน อียิปต์ บาบิโลนและโรมัน เนื่องจากมีการค้นพบว่าการกินกระเทียมสดสามารถรักษาโรคต่างๆได้หลายชนิดมาก จนกระทั่งในปัจจุบันมีการค้นพบว่ากระเทียมมีสารสำคัญมากมายหลายชนิดที่สามารถบำรุงร่างกายได้และเด่นในเรื่องการ “บำรุงหัวใจ” และเด่นในเรื่องของการ “ลดความดันโลหิต” นั่นเอง